คำศัพท์เกี่ยวกับ “ปืน” ที่ควรรู้!

เพื่อให้การอ่านบทความหรือบททดสอบที่บางครั้งจะใช้คำศัพท์ต่างประเทศ หรือทับศัพท์เขียนด้วยภาษาไทย ให้มีความเข้าใจมากขึ้น จึงรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับปืน ที่มักจะพบเห็นบ่อยในบทความหรือบททดสอบ จากนิตยสารปืนต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งในนิตยสารเกี่ยวกับปืนในบ้านเราเอง เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในความหมายมากขึ้น โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร

ACP เป็นคำย่อของ Automatic Colt Pistol (ออโต้เมติก โค้ลท์ พิสต้อล)เป็นชื่อต่อท้ายของกระสุนที่พัฒนาโดย บริษัท โค้ลท์ ไฟร์อามส์ สำหรับปืนกึ่งอัตโนมัติ เช่น .32 ACP , .45 ACP

AUTOMATIC ระบบปืนที่ใช้แรงดันจากการเผาไหม้ ทำงานร่วมกับระบบการทำงานของสปริง เพื่อดีดปลอกเปล่าที่ยิงแล้วออกและบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิง คำว่า AUTO นี้ ส่วนใหญ่จะใช้รวมๆกัน แม้แต่ในปืนกึ่งอัตโนมัติที่การทำงานจะทำงานในรอบเดียว และต้องเหนี่ยวไกเพื่อเริ่มระบบปฏิบัติการใหม่อีกครั้ง บ้านเราก็ยังเรียกว่าปืน AUTO

BARREL ลำกล้องปืนซึ่งผลิตขึ้นจากโลหะมีเกลียวอยู่ภายใน เป็นชิ้นส่วนที่กระสุนวิ่งรีดตัวผ่านออกไป

BLOW-BACK ระบบหน่วงเวลาที่ใช้สปริงและน้ำหนักของสไลด์เป็นตัวหน่วงเวลาของแรงดันในรังเพลิง โดยปืนในระบบนี้ลำกล้องจะติดตั้งอยู่กับที่ และมีชิ้นส่วนน้อย ออกแบบง่าย ต้นทุนต่ำ แต่ข้อเสียคือไม่สามารถออกแบบให้ใช้กับกระสุนที่มีแรงดันในรังเพลิงสูงมากๆ ส่วนใหญ่จะใช้ในปืนที่มีขนาดกระสุนไม่เกิน .380

BREECH ลูกเลื่อน เป็นส่วนที่จะต้องสัมผัสกับจานท้ายกระสุน เพื่อส่งกระสุนจากแม็กกาซีนเข้าสู่รังเพลิง และเป็นส่วนที่เข็มแทงชนวนจะวิ่งออกมากระทบจอกกระสุนเพื่อจุดระเบิด หลังจากเหนี่ยวไกทำการยิงในปืน Automatic

BREECH BOLT แท่งลูกเลื่อน ชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ดันลูกกระสุนเข้ารังเพลิง ในปืนแบบลูกเลื่อนส่วนใหญ่จะเป็นปืนไรเฟิ่ลที่ผู้ยิงต้องผลักลูกเลื่อนเข้าเพื่อส่งกระสุนเข้าสู่รังเพลิง และดึงถอยหลังเพื่อสลัดปลอกเปล่าทิ้ง แท่งลูกเลื่อนหรือก้านลูกเลื่อนนี้ ส่วนใหญ่จะมีเข็มแทงชนวน , ขอรั้ง และตัวเตะปลอกบรรจุร่วมกันอยู่ภายในด้วย

BULLET กระสุนในความหมายของบ้านเราที่ใช้กัน แต่จริงๆแล้วคำว่า BULLET จะหมายถึงหัวกระสุนมากกว่าสำหรับความหมายที่ใช้กันในต่างประเทศ หัวกระสุนผลิตขึ้นจากวัสดุหลากหลาย เช่น ตะกั่ว, ตะกั่วเคลือบทองแดง หรือโลหะชนิดอื่นๆ และยังมีรูปแบบของหัวกระสุนที่หลากหลายในปัจจุบัน เช่น มีรูตรงกลางเพื่อเพิ่มอัตราการบานขยาย หัวกึ่งตัด หัวตัด เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการ

CALIBER ขนาดของกระสุน จริงๆแล้วจะเป็นขนาดของเกลียวลำกล้อง ซึ่งจะใช้ต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาจะใช้หน่วยเป็นนิ้ว โดยแบ่ง 1 นิ้วออกเป็น 100 ส่วน ส่วนในยุโรปจะใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร ซึ่งกระสุนบางขนาดก็จะมีชื่อเรียก 2 ชื่อ ซึ่งจริงๆแล้วก็คือขนาดเดียวกัน เช่น .45 และ 11 ม.ม. ก็คือกระสุนขนาดเดียวกันเพียงแต่เรียกต่างกันตามหน่วยวัดของประเทศนั้นๆ

CARTRIDGE กระสุนคำว่า คาททริจด์ นี้ เป็นชื่อเรียกกระสุนในความหมายจริง คือกระสุนทั้งนัดที่ประกอบด้วย ปลอกกระสุน , หัวกระสุน , ดินปืน , จอกกระสุนหรือไพรมเม่อร์ แต่ในบ้านเราคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า BULLET แปลว่ากระสุนมากกว่า

CARTRIDGE CASE ปลอกกระสุน ส่วนใหญ่ทำจากทองเหลือง เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพราะขยายตัวและหดตัวตามอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว

CENTERFIRE ชนวนกลาง คือลักษณะของกระสุนที่มีไพรมเม่อร์บรรจุอยู่ตรงกลางของจานท้านกระสุนเพื่อจุดระเบิดขณะทำการยิง

CHAMBER รังเพลิง หลังจากมีการจุดระเบิด ปลอกกระสุนจะขยายตัวอัดแน่นกับรังเพลิงทำให้แก็สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ และเมื่อแรงดันในรังเพลิงลดลงปลอกก็จะหดตัวลง และระบบปฏิบัติการก็จะดึงปลอกกระสุนออกจากรังเพลิงและป้อนนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงต่อไป

CLIP แหนบกระสุน แผ่นเหล็กที่ใช้ยึดกระสุนหลายๆนัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความรวดเร็วในการบรรจุกระสุน มีใช้ในปืนไรเฟิ่ลที่นำเอากระสุนหลายๆนัดมาเรียงกันไว้ในแผ่นแหนบ ก่อนบรรจุเข้าไปในช่องที่โครงปืน ทำงานเหมือนแม็กกาซีน ปืนที่ใช้กันในปัจจุบัน หรือมีใช้บ้างในปืนรีวอลเว่อร์ เช่นพวกคลิปวงเดือนที่ร้อยเอากระสุนทั้งหมดไว้ในเหล็กแผ่นบางๆแทนการใช้มือหย่อนลูกลงช่องโม่ทีละลูก

COCK ขึ้นนกเป็นลักษณะนกสับถูกง้างมาติดอยู่ในจังหวะพร้อมยิงหรือ กลไกการรั้งเข็มมารอผู้ยิงทำการเหนี่ยวไก

CYLINDER ในศัพท์ปืนจะแปลว่าโม่ของปืนรีวอลเว่อร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นรังเพลิง ในการเหนี่ยวไกระบบกลไกจะผลักโม่ให้หมุนไปและส่งกระสุนนัดใหม่เข้ามาอยู่ในจังหวะพร้อมยิง

DISCONECTOR ชิ้นส่วนที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้ปืนทำการยิงได้หากสไลด์ไม่กลับเข้าที่โดยสมบูรณ์ ซึ่งหากมีการจุดระเบิดในขณะที่กระสุนไม่ได้ถูกบรรจุเข้ารังเพลิงอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นอันตรายมากต่อผู้ยิง ดีสคอนเน็กเตอร์ปกติจะทำงานด้วยระบบกลไก เพื่อเชื่อมต่อระหว่างการทำงานของไกกับนกสับ หากตัวดีสคอนเน็กเตอร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องปืนก็จะยิงไม่ได้ เพราะระบบกลไกของปืนจะถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่างไกและนกสับออกจากกัน

DOUBLE ACTION ระบบการยิงที่เลือกยิงได้ทั้งในจังหวะที่ขึ้นนกสับแล้วหรือในตำแหน่งที่นกลดชิดโครงปืนก็ได้ ระบบดับเบิ้ลจะมีกลไกที่สามารถยกนกสับขึ้นได้ด้วยการเหนี่ยวไก นกสับจะยกตัวขึ้นจนกระทั่งหลุดจากแง่บังคบของปืนกระบอกนั้น และฟาดลงไปบนเข็มแทงชนวน โดยผู้ยิงไม่จำเป็นต้องง้างนกทุกครั้งเหมือนในระบบซิงเกิ้ล-แอ็คชั่น

DOUBLE BARREL SHOTGUN ปืนลูกซองที่มีลำกล้อง 2 ลำกล้องวางอยู่คู่กัน บ้านเรามักจะเรียกว่า ลูกซองแฝดขนาน

EJECTOR ตัวเตะปลอกกระสุน

EXTRACTOR ขอรั้งปลอกกระสุนทำงานโดยเกี่ยวส่วนท้ายของขอบปลอกกระสุน แล้วดึงปลอกให้มาชนกับตัวเตะปลอก

FIRING PIN เข็มแทงชนวน

FLASH – GAP ช่องว่างระหว่างหน้าโม่กับท้ายลำกล้องในปืนรีวอลเว่อร์

FORE-END, FORE – Stock กระโจมมือ

FPS. หน่วยวัดความเร็วของกระสุน (Feet per Second) วัดเป็นฟุตต่อวินาที

FRAME โครงปืนมีความหมายเดียวกับ Receiver

GAS OPERATION ระบบหน่วงเวลาหรือระบบบริหารกลไกของปืนที่ใช้แก็สที่เกิดจากการเผาไหม้ของกระสุนมาทำงาน

GRIP SAFETY ระบบความปลอดภัยประเภทหนึ่งที่หากผู้ยิงไม่กำด้ามให้แน่นปืนจะไม่สามารถยิงได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบห้ามไกหลังอ่อนของปืนตระกูล 1911

HAMMER นกสับ

HANDGUN ปืนพก

HP. ตัวย่อของ “Hollow – point “ หมายถึงกระสุนหัวรู

J. มาจากคำเต็มคือ “Jacketed bullet” หรือกระสุนเคลือบโลหะ เช่น ทองแดง

Lever Action ระบบคานเหวี่ยง ทำงานโดยการโยกคานใต้โครงปืน เพื่อบริหารกลไก สลัดปลอก และป้อนลูกเข้ารังเพลิง

L.R. เป็นตัวย่อของ Long Rifle ใช้กับกระสุนขนาด .22

OVER / UNDER SHOTGUN ปืนลูกซองแฝดในอีกรูปแบบที่มีลำกล้องยึดติดกันในแนวตั้ง บ้านเรามักเรียกลูกซองแฝดซ้อน

PISTOL หมายถึงปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ แบบเดียวกับที่เรียกปืนลูกโม่ว่า รีวอลเว่อร์

PRIMER จอกกระสุน เป็นตัวจุดระเบิดให้กับกระสุน

PUMP ACTION กลไกการบริหารการยิงด้วยการสาวกระโจมมือดึงเข้าและดันกลับเพื่อป้อนลูกและดีดปลอก

RIM ขอบจานท้ายกระสุน เป็นส่วนที่ขอรั้งปลอกเกาะเพื่อดึงปลอกออก

RIMFIRE ชนวนริม กระสุนแบบนี้ไม่มีจอกกระสุนอยู่ตรงกลาง แต่จะจุดระเบิดจากการตีเข้าที่ขอบของจานท้ายกระสุน เช่นกระสุนจำพวก .22

ROUND ใชัเรียกในการยิงแต่ละนัด 1 นัดก็คือ 1 ROUND

RN. ตัวย่อของ “Round – nosed” (กระสุนหัวมน)

SEAR ชิ้นส่วนที่ขัดกับนกในจังหวะพร้อมยิง เมื่อเหนี่ยวไก SEAR จะปลดตัวเองจากการเกาะกับนกสับและปล่อยให้นกสับฟาดไปด้วยพลังงานจลของสปริง

SIGHT ศูนย์ปืน

SIGHT RADIUS ความยาวระหว่างตำแหน่งของศูนย์หน้าและศูนย์หลัง ยิ่งยาวมากการเล็งก็จะมีความแม่นยำขึ้น

SINGLE ACTION ระบบการยิงที่ต้องง้างนกให้อยู่ในจังหวะง้างสุดก่อน ไม่สามารถเหนี่ยวไกให้นกสับยกตัวขึ้นเองได้ มีข้อดีคือ ไกจะคมและหวังผลในการยิงได้ค่อนข้างมาก

STOCK พานท้าย

TRAJECTORY วิถีกระสุน

TRANSFER BAR ทรานส์เฟอร์บาร์ เป็นระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่ง โดยแท่งทรานส์เฟอร์บาร์จะเป็นตัวส่งต่อแรงระหว่างนกสับไปถึงท้ายเข็มแทงชนวน ปกติจะทำงานจากการเหนี่ยวไกปืน

TRIGGER ไกปืน

TWIST การบิดตัวของร่องเกลียว บอกเป็นอัตราส่วนเช่น 1:10 นิ้ว หมายความว่าเกลียวของปืนกระบอกนี้จะหมุน 1 รอบ (360 องศา) ใน 10 นิ้ว เป็นต้น

WC. and SWC. แว็ดคัทเตอร์ และเซมิ-แว็ดคัทเตอร์ รูปทรงของหัวกระสุน กระสุนซ้อมขนาด .38 SPL จะเป็นแบบแว็ดคัทเตอร์ ส่วนกระสุนซ้อมขนาด .45 ในบ้านเรา จะเป็นแบบ เซมิ-แว็ดคัทเตอร์

WRM ย่อมาจาก Winchester Rimfire Magnum (.22 WRM)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!