คุณคิดว่าถ้ากฎหมายห้ามประชาชนครอบครองปืนโจรจะน้อยลงหรือไม่?

ในแง่ของสังคมวิทยา มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จำเป็นต้องอยู่รวมกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องมีการแบ่งปันเพื่อความอยู่รอดและความสงบสุข แต่ในความต้องการ ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทำให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมที่ต้องการทรัพยากรมากกว่าผู้อื่น การแบ่งปันอาจไม่เพียงพอแก่ความต้องการ จึงเกิดการแก่งแย่งกันขึ้น และในด้านของอาชญาวิทยา ในสังคมของมนุษย์จะต้องมีพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมเป็นปกติ ไม่มีสังคมใดและในช่วงเวลาใดที่จะไม่มีอาชญากรรม

แต่สิ่งที่ทำให้สังคมอยู่ได้ คือ สัญชาติญาณแห่งการป้องกันตัว ซึ่งสัญชาติญาณการป้องกันตัวนี้ เป็นของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ที่ต้องมีอาวุธไว้เพื่อปกป้องตนเองและบริวาร ในสังคมมนุษย์เป็นที่ยอมรับกันว่า อาวุธปืน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มมิจฉาชีพที่มุ่งจะก่ออาชญากรรมประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นจะต้องดูว่าคนที่ตนเลือกเอาเป็นเหยื่อมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองเพียงใด

สิ่งที่อาชญากรมิจฉาชีพเกรงกลัวคืออาวุธที่เหยื่อใช้ป้องกันตัว และอาวุธปืนถือเป็นอาวุธมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ที่ทำให้คนร้ายเกรงกลัวไม่กล้าลงมือ ถ้าห้ามประชาชนครอบครองอาวุธปืนก็เป็นการตัดอำนาจการป้องกันตัวของพลเมืองดีไปจนเกือบหมดโดยสิ้นเชิง จึงเป็นที่แน่ชัดว่า โจรผู้ร้ายต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอน เพราะคนร้ายย่อมรู้ว่า พลเมืองดีขาดอำนาจการป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพ คงมีแต่ ท่อนไม้ มีด พร้า กระท้าขวาน และมือเปล่า คนที่ไม่เคยคิดจะเป็นโจรก็อาจจะเริ่มคิดเพราะอย่างน้อยก็ไม่ถูกยิงตาย ในความเห็นผม จึงเห็นว่า ถ้าห้ามประชาชนมีอาวุธปืนในครอบครอง โจรผู้ร้ายเพิ่มขึ้นเต็มเมืองครับ ไม่น้อยลงแน่ ๆครับ

ถ้าพิจารณาจากความเป็นจริงของสังคม ประเทศเรา เศรษฐกิจ เสื่อมทรุด ของแพง หนัก นี่คือเครื่องจักรผลิต โจร.. แถมยังมี ต่างด้าว อีก ๒ – ๓ ล้านคน เมื่อสิทธิขึ้นพื้นฐานในการปกป้องตนเองหมดไป หรือลดน้อยลง..คนเลว แม้แต่จะน้อยกว่าคนดีแต่ศักยภาพ ของคนเลวที่ติดอาวุธปืน ได้โดยไม่เกรงกฎหมาย นั้นมากกว่าคนดี

การปกป้องตนเองที่มีศักยภาพที่สุดคือ หวังพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองได้ดีที่สุดคือการติดเขี้ยว-เล็บ ให้แก่ตนเอง คืออาวุธปืน ไม่ใช่มีเพียงอีดาบ หรือพระเครื่อง ที่อยู่ยงคงกระพันธ์ เพราะนั่นอาจคือของแถมให้โจร หรืออาจเป็นตัวเรียกโจรเข้าหา ด้วยซ้ำ ในทุกแห่งหน ไม่ว่ากฎหมายจะบังคับถึง หรือไม่ อาวุธปืน คือดุลอำนาจ คือที่พึ่งสุดท้ายที่ประชาชนจะพึ่งได้จริง ทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกกาลเทศะ และในสังคม คนที่ดี จะพูด คุยกัน ก็ควบคุมกันได้.. แต่คนชั่ว คนถ่อย จะคุมมันต้อง นอกคุกต้องใช้ปืนใช้อำนาจ จึงจะคุม จะเบรค มันได้

ที่มา : gunsandgames

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!